ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGENINSCHRIJVEN

Door het afgeven of opsturen van een inschrijving gaat de cursist de verplichting aan tot betaling van het volledige lesgeld. De cursist verbindt zich bij inschrijving voor een geheel cursusjaar, dat loopt vanaf september tot mei.

Indien de cursist minderjarig is zijn de ouders of verzorgers betalingsplichtig. Inschrijven voor een gedeelte van een cursus is soms mogelijk, maar altijd in overleg met de docenten.


Men krijgt altijd schriftelijk bericht of je geplaatst bent op de les of op de wachtlijst. Voor deelname aan het volgende leerjaar moet je jezelf weer opnieuw inschrijven. Met de inschrijving onderteken je dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden zoals op deze pagina.

Inschrijvingen kunnen worden opgestuurd naar onderstaand postadres van Stichting Zjuust. In geval van verhuizing dienen cursisten dit schriftelijk mede te delen aan genoemd adres.


ALGEMEEN

Als je als cursist een les niet kunt komen, geef dit dan tijdig door aan de docent via tel. 06 - 12 16 36 30 of 06 - 12 55 45 79. Verzuimde Lessen kunnen niet op een ander moment worden ingehaald en geven geen recht op restitutie.

Stichting Zjuust zorgt in principe voor een vervanging bij afwezigheid van de docent. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les schriftelijk of telefonisch afgelast en op een ander moment ingehaald.


BETALING

Het nieuwe seizoen bij Zjuust start 2 weken ná de zomervakantie. Het lesgeld moet overgemaakt worden op NL29 RABO 0143163094 ten behoeve van de Stichting Zjuust te Zutphen. Oud-cursisten krijgen tijdig de informatie thuis en hebben voorrang bij de inschrijving voor een nieuw cursusjaar.


Het lesgeld kan in termijnen betaald worden na overleg met de penningmeester. Als de termijnbetaling niet vóór de termijndatum is overgemaakt, ontvangt u een betalingsherinnering.

ANNULERING EN RESTITUTIE

We gaan ervan uit dat de cursist zichzelf weloverwogen opgeeft voor een theatercursus. Bij inschrijving verplichten de cursist en/of de ouders/verzorgers zich tot het betalen van het gehele lesgeld.

Wanneer een cursist langer dan twee maanden ziek is of naar een plek buiten de regio verhuist, kan schriftelijk om teruggave van het restant cursusgeld verzocht worden (minus € 15,- administratiekosten.. ,Restitutie van lesgeld is alleen mogelijk als Stichting Zjuust in gebreke blijft de lessen te verzorgen en pas dan als er meer dan 3 lessen in een cursusjaar zijn vervallen. Restitutie vindt in dat geval plaats vanaf en over de 4e les of een eventueel hoger aantal uitgevallen lessen.


KLEDING

Tijdens de spellessen wordt veel bewogen, het is dan ook passend om soepele, makkelijke kleding te dragen; ritmiek- of binnenschoenen zijn verplicht.


AANSPRAKELIJKHEID

Stichting Zjuust is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten en voor ongelukken in of rondom de cursuslocaties. Stichting Zjuust gaat ervan uit dat ouders WA verzekerd zijn.


VAKANTIES

De vakanties sluiten aan bij het reguliere onderwijs.


PLAATSEN FOTO’S / FILMBEELDEN OP DE WEBSITE

Jeugdtheater Zjuust krijgt een steeds meer bekeken website. Hierop plaatsen wij ook foto’s en filmpjes van de voorstellingen en soms van cursussen. Dit doen we om te laten zien wat Jeugdtheater Zjuust allemaal doet. Maar wij denken ook dat het leuk is voor de ouders en de kinderen. Als we foto’s op de site zetten dan gaat het altijd om foto’s zonder de naam van de kinderen te noemen. Als u bezwaar hebt tegen het feit dat een afbeelding van uw kind op de site komt, dan verzoeken we u dit schriftelijk te melden bij het bestuur. Indien wij van ouders/verzorgers niets vernemen, gaan we er vanuit dat ouders geen bezwaar hebben tegen het laten zien van foto’s.


KLACHTEN

Heb je klachten, opmerkingen of suggesties, of ben je niet tevreden over een cursus?

Richt je dan tot de docenten. Als dit geen bevredigend resultaat heeft, of wil je een klacht indienen, kun je :

* een bericht sturen naar info@zjuust.nl,

* een brief sturen naar Stichting Zjuust.


MEER INFORMATIE

Voor inschrijvingen, betalingen en informatie kun je bellennaar tel. 06 - 12 16 36 30 of 06 - 12 55 45 79 of mailen naar info@zjuust.nl .