Zjuust geeft drama- en toneellessen aan kinderen vanaf 9 jaar. De lessen lopen meestal van september tot voorjaar.

Vanaf augustus 2020 is de opbouw van de lessen als volgt:...........................................................................................................

- Eerste jaar: THEATER-SPEELKLAS. 24 lessen van 90 minuten vanaf 10 jaar of groep 6

In dit eerste jaar worden drama-lessen gegeven, waarbij fantasie, concentratie, improvisatie, samenspelen, en bovenal spelplezier centraal staan. 

Het jaar wordt afgesloten met een open les voor de ouders.

....................................................................................

- Tweede jaar: DRAMAKLAS. 30 lessen van 85 minuten.

Dit jaar krijgen de kinderen meer toneelgerichte lessen: Hoe speel je naar publiek, wat is de beste plek, de beste houding, en er wordt veel aan duidelijke spraak gewerkt.

We werken dit jaar aan een schimmenspel, met opvoeringen in december.

Aan het einde van dit seizoen (maart 2021) zal de dramaklas gaan figureren in de Productiegroep.

............................................................................... 

- In de volgende jaren kunnen de leerlingen eventueel doorstromen naar de PRODUCTIEGROEP. Die mogelijkheid is o.a. afhankelijk van leeftijd, groepsindeling en schooltijden.


- PRODUCTIEGROEP : 30 lessen/repetities van 2 uur, plus minimaal 4 openbare voorstellingen. Dit jaar wordt er aan een grote productie gewerkt, waarbij het verhaal, decor, muziek, kleding, liedjes, attributen en proffesioneel licht samen een theatraal geheel gaan vormen. Het resultaat is navenant: we pakken uit, aan alle kanten!

Er wordt een grote inzet van de leerlingen gevraagd.

Start: Zondag 30 augustus 2020 in de Proeflokalen. Verdere lessen op woensdag in de Berkelschool.

................................................................................... 

Alle Zjuust-leden krijgen altijd een vrijkaartje voor de opvoering van de andere groepen .. 


- KORTE TONEELCURSUS: Hou je van toneelspelen en wil je snuffelen aan Jeugdtheater Zjuust?

Als je in groep 5 of hoger zit, is de Korte Toneelcursus iets voor jou! Tien theaterlessen waarin het gaat om acteren, improviseren, fantasie, bewegen én concentreren, maar vooral spelplezier! 

Start: donderdag, voorjaar 2021 van 15:15 - 16:45 uur. De kosten zijn 150 €.

De eerste les is voor proef…..en gratis!

Aanmelden (ook voor de proefles) bij Wil Biemond 0575-561928 of 06-121 63 630 

of will-bee@hotmail.com