Zjuust geeft drama- en toneellessen aan kinderen vanaf 9 jaar. De lessen lopen meestal van september tot voorjaar.

Vanaf september 2022 is de opbouw van de lessen als volgt:...........................................................................................................

- Eerste jaar: THEATER-SPEELKLAS. 24 lessen van 90 minuten vanaf 10 jaar of groep 6

In dit eerste jaar worden drama-lessen gegeven, waarbij fantasie, concentratie, improvisatie, samenspelen, en bovenal spelplezier centraal staan. 

Het jaar wordt afgesloten met een open les voor de ouders.

....................................................................................

- Tweede jaar: DRAMAKLAS. 30 lessen van 85 minuten.

Dit jaar krijgen de kinderen meer toneelgerichte lessen: Hoe speel je naar publiek, wat is de beste plek, de beste houding, en er wordt veel aan duidelijke spraak gewerkt.

We werken dit jaar aan een schimmenspel, met opvoeringen in december.

Aan het einde van dit seizoen (maart 2022) zal de dramaklas gaan figureren in de Productiegroep.

............................................................................... 

- In de volgende jaren kunnen de leerlingen eventueel doorstromen naar de PRODUCTIEGROEP. Die mogelijkheid is o.a. afhankelijk van leeftijd, groepsindeling en schooltijden.


- PRODUCTIEGROEP : 34 lessen/repetities van 2 uur, plus minimaal vier voorstellingen. Dit jaar wordt er aan een grote productie gewerkt, waarbij het verhaal, decor, muziek, kleding, liedjes, attributen en profesioneel licht samen een theatraal geheel gaan vormen. Het resultaat is navenant: we pakken uit, aan alle kanten!

Er wordt een grote inzet van de leerlingen gevraagd.

Start: september 2022 in de Proeflokalen.

................................................................................... 

Alle Zjuust-leden krijgen altijd een vrijkaartje voor de opvoering van de andere groepen ..